Home Lubuskie [Zielona Góra] Urząd Miasta Zielona Góra sfinansował II Marsz Równości kwotą 10 000 zł
https://analytics.google.com/analytics/web/#/a129287580w188498807p185077983/admin/tracking/tracking-code/